PROPOSTES

Actuar a l'Auditòrium Sa Màniga

L'Auditori sa Màniga de Cala Millor és el centre cultural i per als congressos del municipi de Sant Llorenç (Mallorca). El municipi compta amb una població d'entorn als 9.000 habitants (en cinc nuclis diferents: Sant Llorenç, Son Carrió, sa Coma, s'Illot i Cala Millor). Per altra banda, l'activitat econòmica més important del municipi és el turisme (24.800 places hoteleres). Aquests dos aspectes -la població resident al municipi i la dimensió turística- són dos factors essencials que defineixen les pautes de l'Auditori sa Màniga.

Si reuniu els requisits especificats, enviau una proposta ben elaborada i detallada al correu electrònic

COMPANYIES PROFESSIONALS

El pressupost de l'Auditori és aportat únicament per l'Ajuntament de Sant Llorenç; per tant, el territori del municipi defineix l'àmbit d'actuació del centre. Si la vostra companyia té una proposta que s'ajusti al context local, podeu enviar un correu electrònic a administracion@samaniga.es.

El centre revisa tot el material que rep, encara que la capacitat de programació sigui limitada. El centre no compta amb personal per atendre individualment l'elevadíssim nombre de propostes que es reben diàriament. Per això, no podem respondre tots els correus o les trucades telefòniques. Per tant, l'Auditori contestarà únicament en cas de poder atendre la proposta.

Requisits: companyies artístiques que compleixen amb la legislació vigent en matèria fiscal, laboral i tributària.

COMPANYIES AMATEURS

Totes les companyies, grups i iniciatives amateurs i les escoles del municipi de Sant Llorenç compten amb un espai a l'Auditori sa Màniga per als seus assaigs i activitats.

Si la vostra companyia no és del municipi de Sant Llorenç, per acord municipal podeu actuar al centre únicament si hi ha un intercanvi amb una companyia del municipi de Sant Llorenç. En aquest cas, una companyia, grup o iniciativa amateur de Sant Llorenç, Son Carrió, sa Coma, s'Illot o Cala Millor ha d'actuar al vostre municipi en un espai i amb uns serveis tècnics similars a les instal·lacions de l´Auditori sa Màniga.

Requisits: entitats legalment constituïdes.

EXPOSICIONS

La sala d'exposicions no té caràcter comercial. El centre acull unes cinc mostres cada any, de les quals una o dues són producció pròpia del centre, i la resta són mostres itinerants. Les exposicions itinerants que acull el centre responen als criteris següents:

  • L'Ajuntament participa en diferents projectes d'exposicions itinerants (projectes produïts conjuntament entre diferents municipis).
  • Mostres produïdes i patrocinades per entitats de reconeguda solvència en el camp artístic.
  • Mostres temàtiques produïdes i sufragades per entitats sense ànim de guany (ONG, centres educatius, associacions culturals, etc).
  • Mostres produïdes i patrocinades per altres administracions públiques.

Requisits: l'Auditori pot produir una exposició a la persona que guanyi el Certamen de Pintura de Son Carrió (convocat per l'Ajuntament de Sant Llorenç dins el primer quadrimestre de cada any). També pot produir exposicions temàtiques vinculades al municipi i exposicions a partir del fons artístic municipal.

L'Auditori no organitza exposicions d'artistes individuals.

ESPECTACLES BENÈFICS

Per acord municipal, l'Auditori organitza un espectacle benèfic anual, destinat a recaptar fons per a entitats socials sense afany de guany que treballin a la comarca de Llevant de Mallorca. Les entitats interessades s'han de posar en contacte amb l'Auditori i posteriorment presentar una sol·licitud a l'Ajuntament.

Requisits: entitats legalment constituïdes, establertes a la comarca de Llevant de Mallorca.